Bouwteam Realisatie Skeelercentrum Stichtse Vecht geïnstalleerd

Bouwteam Realisatie Skeelercentrum Stichtse Vecht geïnstalleerd

De “Combinatie Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen BV / Bouwbedrijf Van der Heijden” is uit 10 kandidaten gekozen om het Skeelercentrum Stichtse Vecht in Breukelen–Noord te mogen realiseren.

Begin deze zomer heeft de toekomstig eigenaar van het centrum, BV Eigendom Skeelercentrum Stichtse Vecht’, aan 10 bedrijven in ons land een “Meervoudige Onderhandse Aanbesteding” gestuurd waarop bedrijven konden inschrijven. De combinatie kwam daarbij als beste uit de bus. Alle aanleiding een bouwteam te formeren en daarop het glas te heffen en dat is vrijdag 17 september jl. dan ook gebeurd.

Overigens ligt er tussen partijen nog geen formele overeenkomst. Dat kan pas als alle procedures zijn doorlopen. En dat gaat, vanwege de gestelde eisen van de Gemeente Stichtse Vecht, zeker nog wel minimaal een half jaar duren. Daarnaast moeten ook de noodzakelijke fondsenwerfacties ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om definitief met de aanleg te kunnen starten. Met
die fondsenwerfacties wordt binnenkort gestart als een globaal investeringsniveau bekend is.

Jan Tilmans, projectleider namens de BV Eigendom i.o., is blij dat voor een Breukelse combinatie is gekozen. “ Deze plaatselijke combinatie heeft zich geroepen gevoeld bij te kunnen dragen aan de
realisatie van een skeelercentrum voor een nóg sportievere én gezondere gemeente. Dat nog niet met de aanleg kan worden gestart is in belangrijk mate te wijten aan de –in mijn ogen- overdreven eisen die de gemeente aan het doorlopen van de procedures stelt. Daardoor is het ons onmogelijk
gemaakt het centrum op 15 december 2021 te kunnen openen: de datum dat de IJsclub Breukelen 100 jaar bestaat. En dat is een gemiste kans ”.

“ Natuurlijk dragen wij het project en warm hart toe” zegt Harry Spruijt namens de combinatie “en zijn wij verheugd te zijn gekozen zodat we de voorbereidende werkzaamheden kunnen starten. Van belang is dat er een centrum tot stand komt waarvan alle inwoners kunnen genieten en wij zullen er alles aan doen om er een ‘state-of-the-art centrum’ van te maken dat aan de eisen voldoet. Aan ons
zal dat zeker niet liggen ”.

“ Een skeelercentrum op een locatie waarop nog zelden wordt geschaatst en voornamelijk honden worden uitgelaten is een passend ‘all-round’ activiteitencentrum voor alle inwoners van onze gemeente en Breukelen-Noord in het bijzonder ‘, zegt Jan Kerker, die niet als voorzitter van de Wijkcommissie formeel bij het project betrokken is, maar wel op persoonlijke titel. “ Het
skeelercentrum biedt voor alle leeftijden ontspanning, sport en vooral skeeleraars in een schitterende omgeving, midden in Breukelen en perfect met openbaar vervoer uit de gehele gemeente Stichtse Vecht te bereiken “ haalt Jan aan.

Tot slot sprak Carel Leuftink, voorzitter van de Skeelerclub Stichtse Vecht en nauw betrokken bij de keuze van de combinatie, van een heuglijk feit: “ Eindelijk weer een stapje vooruit, al is het een klein stapje. We zijn er nog niet maar de skeelerclub heeft het volste vertrouwen in de combinatie die is
gekozen. Wij willen graag zo snel mogelijk de baan op, maar zijn als club afhankelijk van derden. Het is fijn te weten dat er nu een partij is die het centrum wil aanleggen. En ja, een baan is voor een skeelerclub nogal noodzakelijk. De keuze helpt ons ook om skeeleraars over de streep te trekken om zich aan te melden. Dat kan via www.skeelersv.nl “.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:
BV Eigendom Skeelercentrum Stichtse Vecht – de heer Jan M. Tilmans
T: +31(0)6 25 03 26 09 – E: info@sportstill.nl

Op de foto van links naar rechts:
Jan Tilmans, projectleider namens BV Eigendom i.o., de toekomstig eigenaar van het centrum, Harry Spruijt, directeur Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen BV, Jeroen van der Heijden, directeur Bouwbedrijf Van der Heijden, John van de Lustgraaf, projectleider HSB, Carel Leuftink, voorzitter Skeelerclub Stichtse Vecht en Jan Kerker, die op persoonlijke titel aan het project meewerkt. Liggend op de voorgrond hond Simba die een oogje in het zeil houdt.