Skeelerclub Stichtse Vecht volwaardig KNSB geaccrediteerd

Skeelerclub Stichtse Vecht volwaardig KNSB geaccrediteerd

De Skeelerclub Stichtse Vecht heeft van de KNSB (Schaatsbond) naast de steun voor het ontwikkelen van de Skeelerpiste nu ook de goedkeuring tot lidmaatschap van de KNSB binnen. Dit betekent dat er actief leden kunnen worden geworven om zo aan de derde eis van de gemeente te voldoen ter realisatie van het Skeelercentrum. Een club met leden die in wedstrijdverband en recreatief kunnen skeeleren op een professionele wedstrijdbaan op een locatie met voldoende ruimte, een clubhuis en voldoende parkeergelegenheid.

De Skeelerclub SV en de Initiatiefgroep Skeelercentrum Stichtse Vecht hebben nu een aantal troeven binnen. Vanuit Gemeente Stichtse Vecht is tijdens de raadsvergadering van 8 maart jl. door de raad aan het College de opdracht gegeven de bestemmingsplanwijziging (van groen naar sport) ) voor het huidige ijsbaanterrein aan de Straatweg te Breukelen, zélf ter hand te nemen en daarvoor de benodigde financiering beschikbaar te stellen.

Daarnaast heeft de gemeente aan de Initiatiefgroep toegezegd in een vergevorderd stadium te zijn m.b.t. overdracht van het clubgebouw in het Henk van der Griftpark aan het Skeelercentrum. Het gebruik van het clubgebouw komt niet alleen ten goede aan de Skeelerclub maar ook aan andere sportverenigingen, Jeugdpunt, scholen en bezoekers van het park.

Wijkcommissie Breukelen Noord, de Initiatiefgroep en de Skeelerclub willen in het Henk van der Griftpark sport en ontspanning gecombineerd laagdrempelig en competitief aanbieden. Naast Skeeleren is er Calisthenics, Bootcamp, Basketbal, en voor de sportieve bewoners vanuit de wijde omgeving een beweegroute door het park, een kinderboerderij en een leuke, bovenal nieuwe speeltuin.

Maar eerst de club en de piste vormgeven.

Aanmelden als lid kan via de site, https://skeelersv.nl of per mail aan secretariaat@skeelersv.nl

Bouwteam Realisatie Skeelercentrum Stichtse Vecht geïnstalleerd

Bouwteam Realisatie Skeelercentrum Stichtse Vecht geïnstalleerd

De “Combinatie Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen BV / Bouwbedrijf Van der Heijden” is uit 10 kandidaten gekozen om het Skeelercentrum Stichtse Vecht in Breukelen–Noord te mogen realiseren.

Begin deze zomer heeft de toekomstig eigenaar van het centrum, BV Eigendom Skeelercentrum Stichtse Vecht’, aan 10 bedrijven in ons land een “Meervoudige Onderhandse Aanbesteding” gestuurd waarop bedrijven konden inschrijven. De combinatie kwam daarbij als beste uit de bus. Alle aanleiding een bouwteam te formeren en daarop het glas te heffen en dat is vrijdag 17 september jl. dan ook gebeurd.

Overigens ligt er tussen partijen nog geen formele overeenkomst. Dat kan pas als alle procedures zijn doorlopen. En dat gaat, vanwege de gestelde eisen van de Gemeente Stichtse Vecht, zeker nog wel minimaal een half jaar duren. Daarnaast moeten ook de noodzakelijke fondsenwerfacties ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om definitief met de aanleg te kunnen starten. Met
die fondsenwerfacties wordt binnenkort gestart als een globaal investeringsniveau bekend is.

Jan Tilmans, projectleider namens de BV Eigendom i.o., is blij dat voor een Breukelse combinatie is gekozen. “ Deze plaatselijke combinatie heeft zich geroepen gevoeld bij te kunnen dragen aan de
realisatie van een skeelercentrum voor een nóg sportievere én gezondere gemeente. Dat nog niet met de aanleg kan worden gestart is in belangrijk mate te wijten aan de –in mijn ogen- overdreven eisen die de gemeente aan het doorlopen van de procedures stelt. Daardoor is het ons onmogelijk
gemaakt het centrum op 15 december 2021 te kunnen openen: de datum dat de IJsclub Breukelen 100 jaar bestaat. En dat is een gemiste kans ”.

“ Natuurlijk dragen wij het project en warm hart toe” zegt Harry Spruijt namens de combinatie “en zijn wij verheugd te zijn gekozen zodat we de voorbereidende werkzaamheden kunnen starten. Van belang is dat er een centrum tot stand komt waarvan alle inwoners kunnen genieten en wij zullen er alles aan doen om er een ‘state-of-the-art centrum’ van te maken dat aan de eisen voldoet. Aan ons
zal dat zeker niet liggen ”.

“ Een skeelercentrum op een locatie waarop nog zelden wordt geschaatst en voornamelijk honden worden uitgelaten is een passend ‘all-round’ activiteitencentrum voor alle inwoners van onze gemeente en Breukelen-Noord in het bijzonder ‘, zegt Jan Kerker, die niet als voorzitter van de Wijkcommissie formeel bij het project betrokken is, maar wel op persoonlijke titel. “ Het
skeelercentrum biedt voor alle leeftijden ontspanning, sport en vooral skeeleraars in een schitterende omgeving, midden in Breukelen en perfect met openbaar vervoer uit de gehele gemeente Stichtse Vecht te bereiken “ haalt Jan aan.

Tot slot sprak Carel Leuftink, voorzitter van de Skeelerclub Stichtse Vecht en nauw betrokken bij de keuze van de combinatie, van een heuglijk feit: “ Eindelijk weer een stapje vooruit, al is het een klein stapje. We zijn er nog niet maar de skeelerclub heeft het volste vertrouwen in de combinatie die is
gekozen. Wij willen graag zo snel mogelijk de baan op, maar zijn als club afhankelijk van derden. Het is fijn te weten dat er nu een partij is die het centrum wil aanleggen. En ja, een baan is voor een skeelerclub nogal noodzakelijk. De keuze helpt ons ook om skeeleraars over de streep te trekken om zich aan te melden. Dat kan via www.skeelersv.nl “.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:
BV Eigendom Skeelercentrum Stichtse Vecht – de heer Jan M. Tilmans
T: +31(0)6 25 03 26 09 – E: info@sportstill.nl

Op de foto van links naar rechts:
Jan Tilmans, projectleider namens BV Eigendom i.o., de toekomstig eigenaar van het centrum, Harry Spruijt, directeur Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen BV, Jeroen van der Heijden, directeur Bouwbedrijf Van der Heijden, John van de Lustgraaf, projectleider HSB, Carel Leuftink, voorzitter Skeelerclub Stichtse Vecht en Jan Kerker, die op persoonlijke titel aan het project meewerkt. Liggend op de voorgrond hond Simba die een oogje in het zeil houdt.

KNSB steunt het Skeelercentrum Stichtse Vecht

In een brief aan de gemeenteraad Stichtse Vecht heeft de KNSB haar steun betoogd aan het initiatief voor de aanleg van het skeelercentrum.

De bond erkende het voornemen van de gemeente om de aanleg te ondersteunen en verzocht hen voort te maken met het doorlopen van de noodzakelijke procedures zodat de opening van het centrum de viering van het 100-jarig bestaan van de IJsclub Breukelen nog zou kunnen halen.

Daarnaast bood de KNSB haar kennis en expertise aan die zonder twijfel nuttig kunnen zijn in het realiseren van het project. De KNSB heeft immers de landelijke skeeler-portofeuille onder zich en is vaker betrokken geweest bij de aanleg van skeelerpistes en -centra.

De initiatiefnemers zijn blij met deze ontwikkeling en hopen dat de gemeente gehoor zal geven aan de oproep.

Hieronder de brief van de KNSB:

25. Brief KNSB inz.SkeelercentrumStichtse Vecht

Skeelerclub Stichtse Vecht opgericht

Lichtpuntje op een sombere vrijdagmiddag. De vereniging Skeelerclub Stichtse Vecht is officieel opgericht!

Op het kantoor van notaris Appel te Maarssen kwamen Carel Leuftink, Teus Gijsen en Yoeri Gijsen bijeen om de statuten te controleren en te ondertekenen. Daarmee is weer een stap gezet in de richting van het realiseren van de skeelerpiste en de activiteiten die daarop zullen plaatsvinden.  De vereniging zal zich richten op het organiseren van verschillende soorten skeeleractiviteiten zodra de aanleg skeelerpiste is afgerond.

Skeelerinitiatief krijgt vorm

Op 30 juli jongstleden kwamen verschillende partijen bijeen om vaart te zetten achter het plan een skeelerpiste aan te leggen in het Henk van der Griftpark.

Naast de initiatiefnemers, schoven vertegenwoordigers van onder andere de schaatsverenigingen van Breukelen, Maarssen, Vreeland, de triathlonvereniging van Breukelen, de Sportraad Stichtse Vecht en enkele geïnteresseerde individuen aan. Na een kleine avond informatieverstrekking en overleg lag de route klaar en waren de taken verdeeld.

Er werd besloten tot de oprichting van twee stichtingen voor het beheer en het gebruik van de piste en de eerste skeelervereniging in de gemeente als toegewijde afnemer. Tevens kon met deze besluiten worden over gegaan tot een marktconsultatie voor de bouw van de piste .