Skeelerclub Stichtse Vecht volwaardig KNSB geaccrediteerd

Skeelerclub Stichtse Vecht volwaardig KNSB geaccrediteerd

De Skeelerclub Stichtse Vecht heeft van de KNSB (Schaatsbond) naast de steun voor het ontwikkelen van de Skeelerpiste nu ook de goedkeuring tot lidmaatschap van de KNSB binnen. Dit betekent dat er actief leden kunnen worden geworven om zo aan de derde eis van de gemeente te voldoen ter realisatie van het Skeelercentrum. Een club met leden die in wedstrijdverband en recreatief kunnen skeeleren op een professionele wedstrijdbaan op een locatie met voldoende ruimte, een clubhuis en voldoende parkeergelegenheid.

De Skeelerclub SV en de Initiatiefgroep Skeelercentrum Stichtse Vecht hebben nu een aantal troeven binnen. Vanuit Gemeente Stichtse Vecht is tijdens de raadsvergadering van 8 maart jl. door de raad aan het College de opdracht gegeven de bestemmingsplanwijziging (van groen naar sport) ) voor het huidige ijsbaanterrein aan de Straatweg te Breukelen, zélf ter hand te nemen en daarvoor de benodigde financiering beschikbaar te stellen.

Daarnaast heeft de gemeente aan de Initiatiefgroep toegezegd in een vergevorderd stadium te zijn m.b.t. overdracht van het clubgebouw in het Henk van der Griftpark aan het Skeelercentrum. Het gebruik van het clubgebouw komt niet alleen ten goede aan de Skeelerclub maar ook aan andere sportverenigingen, Jeugdpunt, scholen en bezoekers van het park.

Wijkcommissie Breukelen Noord, de Initiatiefgroep en de Skeelerclub willen in het Henk van der Griftpark sport en ontspanning gecombineerd laagdrempelig en competitief aanbieden. Naast Skeeleren is er Calisthenics, Bootcamp, Basketbal, en voor de sportieve bewoners vanuit de wijde omgeving een beweegroute door het park, een kinderboerderij en een leuke, bovenal nieuwe speeltuin.

Maar eerst de club en de piste vormgeven.

Aanmelden als lid kan via de site, https://skeelersv.nl of per mail aan secretariaat@skeelersv.nl

Skeelerinitiatief krijgt vorm

Op 30 juli jongstleden kwamen verschillende partijen bijeen om vaart te zetten achter het plan een skeelerpiste aan te leggen in het Henk van der Griftpark.

Naast de initiatiefnemers, schoven vertegenwoordigers van onder andere de schaatsverenigingen van Breukelen, Maarssen, Vreeland, de triathlonvereniging van Breukelen, de Sportraad Stichtse Vecht en enkele geïnteresseerde individuen aan. Na een kleine avond informatieverstrekking en overleg lag de route klaar en waren de taken verdeeld.

Er werd besloten tot de oprichting van twee stichtingen voor het beheer en het gebruik van de piste en de eerste skeelervereniging in de gemeente als toegewijde afnemer. Tevens kon met deze besluiten worden over gegaan tot een marktconsultatie voor de bouw van de piste .