Het Initiatief

Het Initiatief

In Breukelen zijn de voorbereidende activiteiten en werkzaamheden gestart voor de realisatie van een z.g. skeelerpiste, een baan van 200 meter lang en 6 meter breed met schuin oplopende bochten.  De piste komt te liggen in het Henk van der Grift-park in Breukelen-Noord en zal worden gebruikt door de verschillende (sport)verenigingen uit de gemeente Stichtse Vecht, maar ook door ‘recreanten’. Het komend jaar wordt gebruikt om voldoende private financiering voor het project bijeen te krijgen zodat opdracht tot aanleg van de baan kan worden gegeven. Het streven is de piste half december 2021 gebruiksklaar te hebben. Op 15 december 2021 bestaat de IJsclub Breukelen namelijk 100 jaar en dat is een prachtig moment om de baan in gebruik te nemen.

Als u het leuk vindt om op de piste in verenigingsverband te gaan skeeleren stuur ons dan een bericht. Nadere informatie van onze kant volgt dan snel. 

Wilt u op andere wijze bijdragen aan de realisatie van de piste, bv. door sponsoring of het aanbieden van uw diensten neem dan contact met ons op en vraag naar onze projectleider, Jan M. Tilmans